Listopad 2016

Děti Noci- Volání Padlých

27. listopadu 2016 v 12:04 | Nikolas |  Básně
Svatozář my třímali v rukách,
teď jen v okovech spoutáni jsme v mukách.
Hrdost, pýcha a zášť vedli naše činy,
to my Synové, jsme nositelé první viny.

My v posvátném hájku tajně jsme byli,
sladce jsme šeptali, když první hřích objevili.
Zkažení, nechutní, oni z hlíny jen,
My hříšnou pravdu vynesem ven.

My nesli posvátný hněv boží,
tam do měst, kde hřích se množí.
My prolévali tehdy slzy jen,
když vynesli jsme hříchy ven.

Hle, Jitřní hvězda volá nás!
Teď budem nepřítelem ras,
My ukážeme veškerý jejich kaz,
My milováni budeme zas.

Pyšný bratr vedl náš pluk,
My shozeni byli do hlubokých muk.
Jitřní hvězda lehce se nevzdává,
jedovatou radu jim v Ráji podává.

Už brzy přijde ta odplata sladká,
kdy spadne ta jejich svátost vratká.
Skrze hříchy jejich Ráj si podrobíme

A Otce z Trůnu krutě sesadíme.

Děti Noci- krvavá zpověď

12. listopadu 2016 v 22:57 | Nikolas |  Básně
Když Luna dozrála vrcholu,
vyznával jsem u hrobu z bolů.
Klidná a tichá to byla noc,
avšak temná se sem přihnala moc.
Všude tam vládl ten tajemný mír,
jen tam na zdi u krypty houkal výr.
Z dálky slyšel jsem hudbu hrát
A najednou začal jsem se i já bát.
Ti vrazi, ti lháři, ti zlosyni,
To oni jsou z tvé vraždy vinni.
Pak do hrobu bez jména tě vhodili,
Ze smrti tvé tě sprostě vinili.
Výr na zdi přestal zděšeně houkat,
Mrazivý, mrtvolný vítr začal foukat.
Najednou hudba znít přestala,
Ze stínu tajemná myšlenka povstala.
Tvůj milostivý hrob chvěl se, chvěl,
Já pochybovat začal, zda jsem bděl.
Vlčí vytí znělo v dáli,
Teď se ti vrazi báli.
V uších mi zněl tvůj líbezný hlas,
já v temnotách poznal jsem svět krás.
Volání přišlo z hlubin země,
plamenný žár započal ve mně.
Zuřivou rozbil já hrob silou,
spatřil jsem náhle tu barvu bílou.
Vlci už v dáli plní jsou,
ty se mě chytáš rukou svou.
Rudé tvé oči na mě vzhlédly,
Špičáky tvé do krku mi vedly.
Sbohem světe, sbohem všichni,
Láska má propadá žízni.
Věčný polibek, temnoty plášť,
už necítím tu vražednou zášť.
Život již zmizel, Zubatá je tu

a já čekám na krvavou odvetu.