Leden 2017

Dopis A.

28. ledna 2017 v 23:36 | Nikolas |  Děti nočních hrůz
Milý P.,
Vypadá to, že jsem dorazil příliš pozdě. To, co tak urputně hledáme, nám opět proklouzlo mezi prsty…
Poté, co jsem se ubytoval, jsem si znovu prošel své záznamy, které se mi podařilo pořídit ještě před tím, než jsem přijel, také jsem si s sebou vzal několik výtisků novin, které pojednávaly o tomto incidentu. Už teď však mohu říci, že si měl naprostou pravdu, "něco" zde sídlilo, ale ať už to bylo cokoliv, je to pryč, nebo aspoň se to tak urputně snaží skrývat. Na tom nezáleží, jsem zde a zjistím pravdu….možná nám to pomůže s naším problém. Jakmile si budu naprosto jistý, že na tomto místě nic nenajdu, vydám se za tím hochem a pokusím se z něj něco dostat, je tedy důležité, aby si mi zařídil vstup do ústavu, ve kterém jej drží.

Tvůj mentor Albert

Část 8.

28. ledna 2017 v 23:23 | Nikolas |  Děti nočních hrůz
Ta osoba mě popadla a hodila mě přímo proti hřbitovní zdi. Okamžitě ke mně přiskočila a přitiskla mě ke zdi, chvíli mi to trvalo v tom zmatku, ale nakonec jsem toho člověka poznal. Byl to ten strašidelný stařík. Na svůj věk měl neuvěřitelnou sílu, držel mě celou dobu jen jednou rukou a já ať jsem se snažil, jak jsem jen chtěl, prostě jsem jej nedokázal přemoci. Druhou rukou mi položil na ústa, aby mi zabránil v tom, abych si zavolal pomoc.
"Hlupáku, co jsem ti říkal? Co jsem ti říkal?! Neměl si sem chodit, neměl si je vyrušovat!" křičel na mě a celou tu dobu se mnou třásl.
"Ničemu vůbec nerozumíš! Ani jeden z vás!" muž na chvíli ode mě odpoutal svou pozornost a já toho využil, kousl jsem ho do ruky a udeřil jej nohou do pravého kolena. Jemu to však vůbec nic neudělalo, místo toho jen se mnou silně zatřásl a znovu mě přitlačil ke hřbitovní zdi. Obličej mi doslova drtil, chtělo se mi tou bolestí křičet, ale prostě jsem nebyl schopen ze sebe vydat ani hlásku.
Odmlčel se a jen mě pevně stiskl. Začal se rozhlížet po hřbitově a jeho okolí, bylo mi jasné, že někoho vyhlíží, ale zároveň to taky vypadalo tak, že se na tu osobu moc netěší. V tom tichu jsem si uvědomil, že je tu až příliš velké ticho…Hlasy Libora a jeho kámošů….bylo tam jen to hrobové ticho. Ten muž si toho musel taky všimnout, v jeho obličeji se objevil výraz strachu a vyděšení. Přímo se ke mně natlačil a zašeptal: " Nebude to trvat dlouho a on to s tvými kamarády skoncuje a pak si přijde i pro tebe." Na chvíli se mi zdálo, že jsem v jeho očích snad uviděl lítost.
"Utíkej!" bylo to poslední, co mi řekl před tím, než mě pustil. Nevím a ani mě nezajímá, jestli to bylo zbabělé, ale já jsem začal okamžitě utíkat, vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, co se stalo ostatním. Jediná věc, které jsem věnoval pozor, byl můj strach a to, že mi jde o život. Prostě jsem jen běžel, neohlížel jsem se zpátky, nechtěl jsem podívat nebo jsem se spíš bál toho, že když se otočím, něco mě snad popadne a já se odtamtud už nedostanu živý.
Nedokážu to ani popsat slovy, ten pocit, který jsem zažil, když jsem v dáli spatřil vesnici, náš hostinec…Cítil jsem, jak mi po tvářích stékají slzy, chtěl jsem běžet rychleji, jenže se tam znovu přihnala ta vánice, sníh mi v běhu také moc nepomáhal.
Najednou jsem však uslyšel zvuk, který mi málem zastavil srdce. Vytí….tentokrát jsem se už ohlédl a spatřil je, ty vlky, jak se za mnou ženou….
Neměl jsem se otáčet, nevšiml jsem si totiž toho, že mi něco stálo v cestě a já o to v tom zmatku zakopnul….Těžko se mi teď vzpomíná na tu bolest, kterou jsem pocítil, když se mi do nohy zakousla ta psiska. Vánice byla hlasitá, silná, prostě můj křik o pomoc přehlušila…Ztratil jsem veškerou naději…Netušil jsem, co mě čeká a to možná na tom, bylo to nejhorší. V uších se mi rozezněl zlověstný kovový smích…věděl jsem, komu patří.
Vlci mě dokázali rychle odtáhnout zpět na místo, ze kterého jsem právě utekl…Vše mi přišlo ztracené..
Jakmile jsme dorazili před vchod na hřbitov, vlci se zastavili a nechali mě tam jen tak ležet. I přes tu bolest se mi podařilo se dostat rychle na nohy a rozeběhnul jsem se, ale někdo mi ocelovým stiskl, přimáčkl rameno a začal mě tahat zpět. Když jsem vzhlédl, uviděl jsem toho mladého muže, kterého jsem potkal u toho spáleného domu. Uviděl jsem tu zrůdu….
Jeho ústa byla zkrvavená, jeho oči zářili rudě jako rubíny. Málem jsem si jich nevšiml, u hřbitovní zdi byli v polootevřených rakvích naskládaní mí spolužáci. Jejich hrdla byla prořezána, jejich tváře postrádali jakékoliv známky života. Nebyl jsem schopen ten pohled unést a začal jsem zvracet…Muž se mnou pohodil a popošel o pár kroků dál.
"Ale podívejme, náš malý dobrodruh to asi nemůže unést! Jak smutné, nemyslíš?" prohodil ten muž směrem ke starci, který stál opodál a na to monstrum hleděl s nejvyšší úctou a pokorou. Stařec se na mě na okamžik podíval, jeho výraz nic neprozrazoval, jen se na mě díval s nepřítomným pohledem.
"Co po mě chceš?!" vyštěkl jsem na něj, neměl jsem sílu na to, abych utíkal. Ta příšera se jen pousmála a kývla na starce. Ten pomalu začal odnášet jednu rakev za druhou za hřbitovní zeď.
"Na tom, co chci já, nezáleží, stejně mi to nemůžeš poskytnout." Začal se ke mně pomalu přibližovat. Měl výraz predátora, který je připravený pozřít svou oběť, tak jsem se i cítil jako oběť…

Nechtěl jsem být tak bezbranný, tak bezmocný….prostě ODMÍTÁM se jen tak vzdát, nebudu jeho další oběť…Postím se mu za to, co udělal mě i jim…..
Třepou se mi ruce, ale tohle musím dopsat….něco, co bych po sobě zanechal, pokud se při mém posledním vzdoru….
Nejdřív to musím však vše zaznamenat…mám ještě trochu času než vyjde slunce a já vyrazím, abych pomstil sebe a ostatní…je všechny.

Nebyl jsem si jistý, jestli to vůbec zabere, ale na druhou stranu, stejně jsem neměl moc na výběr a tak jsem udělal to, co mě napadlo, ve chvíli, kdy se ke mně ta zrůda přiblížila dostatečně blízko. Vytáhl jsem z poza trička ten křížek, který jsem dostal od hostinské. Jakmile jej spatřil, jeho úsměv zmizel a nahradil jej ošklivý škleb plný znechucení.
"Jak se opovažujete JIM pomáhat! Vy jste všichni MÍ!" začal vřískat na celé kolo a já využil toho, že stařec byl pryč, abych se rozběhl. Netrvalo to dlouho a rozeběhl se i vlci, kteří mě samozřejmě rychle doběhli, avšak nezaútočili, jen vedle mě běželi….
Pak jsem uslyšel hlas, který byl tak zřetelný i přesto, že vycházel z takové dálky….
"Jen si utíkej, jen běž….To co tě čeká, bude ten nejlepší trest za tvůj vzdor! Ty totiž budeš ŽÍT!" jeho odporný smích mi zněl v uších i ještě dlouho poté, co se ode mě odpojili ti vlci.

Když jsem dorazil do hostince, všichni už spali, věděl jsem, že nemá cenu nikoho budit… Stejně by mi nevěřili…Byla tu jen jedna osoba, která by mi vše uvěřila, osoba, která o mém nepříteli něco ví, osoba, která mu už dokonce vzdorovala tím, že mi dala tenhle malý křížek….Právě té osobě dám svůj deník do úschovny a až nadejde správný čas, tak se pokusím vypořádat s tím zlem, která nás tady všechny sužuje….

Část 7.

21. ledna 2017 v 23:34 | Nikolas |  Děti nočních hrůz
Nevím, kdy přesně se od nás odpojil i poslední pes. Hlavou se mi honilo tisíce myšlenek, ale já nebyl schopen se pořádně soustředit, nedokázal jsem si nic ujasnit, nic vysvětlit, a abych řekl pravdu, v tu dobu jsem se cítil, jako bych ani nic chápat nechtěl, nevím proč, ale připadal jsem si, jak by něco mi "říkalo", že vše bude v pořádku, že se o nic nemusím strachovat.
"Přijel si tady se zbytkem těch cizinců?" Z ničeho nic se ten podivný muž zeptal. Nedíval se na mě, ani když mluvil, ani když jsem mu odpověděl. Tedy já mu vlastně ani nic přímo neříkal, opět jsem jen kývl. Měl jsem z něj špatný pocit, nejsem si jistý, jestli to vůbec dokážu popsat slovy, ale i přesto se pokusím. Bylo to jako bych cítil jakýsi odpor, nechuť, ze které se mi dělalo špatně, přesto jsem však chtěl být jejímu zdroji na blízku, což byl děsivé. Pokaždé, když jsem se na něj podíval, pocítil jsem, jak mnou projel silný pocit strachu, zášti a nenávisti. Nevím odkud se to br….Vlastně si v posledních pár hodinách říkám, že vím, co se tady děje. Tohle místo, tito lidé, vše je to tak nepřirozené, popírá to vše, čemu jsem doposud věřil, čemu mě učili, abych věřil, ale je to tady…Mám strach…..
Když jsme se přiblížili k vesnici, muž se na chvíli zastavil a celou si ji pomalu prohlédl. Z jeho pohledu vyzařovala nenávist, vypadalo to, jako by si snad vzpomněl na nějakou křivdu, jenž mu ta vesnici způsobila…ani nevím, jak mě tohle napadlo…mám problém pořádně myslet….
Po chvilce čekání mě pobídl, abych jej dovedl na místo mého pobytu. Až teď po všem co se událo, si uvědomuji, že s největší pravděpodobností věděl, kde naše třída přebývá, až teď mi dochází, že mu šlo o něco jiného….
Došli jsme před dveře hostince, chvíli jsme tam jen tak stáli, pak se z ničeho nic konečně podíval a promluvil: " Buď tak hodný a…" přerušil ho však zvuk vrzajících dveří. Otevřela je majitelka hospody, stála jak zařezaná, celá zbledla a já si okamžitě všiml, že se celou její pozornost upoutal ten tajemný muž.
"To není možné, to není možné." Neustále opakovala, zatímco mne zatáhla za ruku a vtáhla mne dovnitř. Okamžitě za námi zavřela dveře a zrovna, když se tak stalo, připadal jsem si, jako by ze mě spadla jakýsi tíže, už jsem to byl zase já. Když jsem se podíval ven z okna, nemohl jsem toho muže najít, bylo jako by se vypařil.
"Děkuji, ale já musím vědět, co se tu sakra…" chtěl jsem pokračovat, ale bylo mi jasné, že mne vůbec nevnímá. Až když jsem se jí dotknul, podívala se na mě, sundala si svůj křížek, který měla zavěšený kolem krku a dala mi jej.
"Na nic se neptej, stejně bys tomu nevěřil. Jen si pamatuj jedno, nesundávej si to." To mi zrovna stiskla ruku, ve které jsem držel její křížek. " A ještě jedna věc, pokud ho znovu uvidíš, utíkej!" Nečekala na odpověď, prostě okamžitě odešla a nechala mě tam zmateného a s otázkami, na které jsem prostě musel znát odpověď.
Teď, když nad tím tak přemýšlím, to, že takhle zareagovala, potvrzuje, že jsem se snad nepomátl, že tohle všechno není jen výplod mé mysli.
Se vzpomínkou toho, co se stalo u toho spáleno domu živě v paměti, jsem se vydal za Honzou, od doby, co jsme to místo navštívil, byl doslova jiný, zvláštní, nebyl to on a poté co jsem tam viděl, jsem si říkal, že bych ho alespoň šel zkontrolovat.
Byl v pokoji sám…Na chvíli jsem ztuhl, myslel jsem si totiž, že je mrtvý. Ležel tam bezvládně na posteli, byl celý bledý a měl nepřítomný pohled. Až když jsem se k němu opravdu přiblížil, tak tak se na mě podíval a něco zašeptal. Nevím, co přesně říkal, ale jeho pohled mluvil za vše, prosil mě o něco, ale mě to v té době nedošlo. Možná chtěl, ať tam s ním na chvíli zůstanu nebo ať někomu řeknu, co se tehdy událo….Chtěl jsem pomoct, ale prostě jsem nemohl nevěděl jsem jak a to bylo na tom to nejhorší. Zrovna když jsem se připravoval k odchodu, musel v sobě najít nějaký zbyteček síly a chytil mě za paži.
" Nechoď tam…" řekl to potichu, málem jsem ho neslyšel. Podíval jsem se na něj a v jeho očích jsem spatřil hrůzu. Bál se něčeho a mě připadalo, jako by snad věděl, že se k něčemu schyluje…. Chtěl jsem se ho říct, ať pokračuje, ale do místnosti vstoupila učitelka. Vyvedla mě rychle z místnosti, nechtěl jsem se však nechat odbít.
"Paní učitelko, nevíte, co s Honzou je?"
"Nejsem si úplně jistá, ale nejspíš to bude jen silnější horečka, pro jistotu jsem zavolala Honzovi rodiče. Zítra si pro něj přijedou." Nachvíli se odmlčela a pak pokračovala: "Nemyslím si, že by ho měl někdo z vás teď navštěvovat, nechceme přeci, aby se někdo nakazil." A s tím mě v podstatě naznačila, že za ním nemám chodit. Nejenom to, když se mnou mluvila, všiml jsem si jednoho z Liborových kámošů, který nás sledoval. Měl můj deník a mě tedy bylo jasné, že má být můj doprovod.
Měl jsem pravdu…Chvíli jsme počkali ve společenské místnosti, dokonce si i zjistili, kdy učitelka chodí za Honzou, kdy si projde celou ubytovna a tak dále. Počkali jsme, dokud se nezatmělo a pak jsme vyrazili.
Zanedlouho jsme se setkali s Liborem a zbytkem té jeho tupé bandy. Naštěstí mi hned dali můj "majetek" zpátky, ale ani jsem se je raději nepokoušel podfouknout a zmizet, bylo mi jasné, že by mi to moc nepomohlo a já teď opravdu nepotřebuju ještě další problémy.
Cesta na hřbitov netrvalo dlouho, přestože mi připadalo, že byl vesnici tak vzdálený. Okamžitě, když jsme se postavili před vstupní bránu, dostal jsem nepříjemný pocit, nebyli jsme zde vítáni. Vzpomněl jsem si na slova toho starce….Neměli jsme je rušit.
Libor si musel mé nechuti vstoupit všimnout a samozřejmě to okomentoval: " Neboj se, sralbotko. Ty s náma nejdeš, prostě jen budeš hlídat tady před bránou. JASNÉ?" schválně zařval, snad si myslel, že mě to vyděsí, ale já mu nevěnoval moc pozornost, jen jsem kývl a popošel jsem trochu dál, tak abych mohl vidět, zda-li někdo nepřichází. Oni se ode mě odpojili a s hlasitým smíchem pokračovali dále za hřbitovní zdi.
Opodál byl malý hrob, bez jména, bez kříže, prostě tam jen tak byl…Nebylo na něm něco v pořádku, zdálo se mi, že už je tam nějakou domu, přesto ukazoval známky toho, že jej někdo v nedávné době narušil. Podíval jsem se okolo, abych zkontroloval, jestli někdo opravdu nejde. Nic.
Jen ten jejich pitomý smích, jinak vůbec nic.

Sehnul jsem se k hrobu, ani nevím proč a dotkl jsem se té hlíny. Zrovna v tu chvíli jsem to ucítil…někdo mne popadl za krk…

Část 6.

15. ledna 2017 v 21:04 | Nikolas |  Děti nočních hrůz
Byl jsem hodně nervózní celý den. Mohl jsem se kvůli němu přeci dostat do problémů…no a taky jsem se nakonec i do problému dostal. Poté co jsem rozdýchal to jeho "oznámení", jsem se šel projít. Chtěl jsem přijít tomu, co se tu děje na kloub. A taky jsem si říkal, že by mi procházka vůbec neuškodila. Prvně jsem se zastavil před tím obchodem té kořenářky, chvíli jsem tam jen tak stál, pozoroval jsem tu budovu a taky se snažil zjistit, jestli je někdo uvnitř. Po chvilce jsem si všiml malé cedulky, která kvůli silnému větru, jenž se tu přihnal, musela spadnout na zem.
"Odjela jsem pro zásoby, vrátím se zítra." Divil jsem se, že tu nechala vzkaz, který všem v podstatě říkal, že u ní doma nikdo není. Ale zase na druhou stranu jsem usoudil, že přeci asi jenom když je to tak malá vesnice, tak se asi místní znají docela dobře a věří si. Jakmile se mi podařilo pověsit cedulku na její místo, kam patřila, rozhodl jsem se ve své procházce pokračovat. Nemohl jsem ze sebe avšak setřást pocit, že mě někdo sleduje. Částečně jsem si to prostě vysvětloval tím, že jsem už byl dost rozrušený a má mysl si se mnou hrála, alespoň v to jsem upřímně doufal. Alternativa se mi totiž ani trošku nezamlouvala. Chvíli jsem vesnicí bezmyšlenkovitě bloudil, na chvíli se mi podařilo přestat myslet na to, co se tu vlastně děje a prostě jsem jenom klidně rozjímal a nechal své nohy, aby mě někam, kamkoliv zavedly. Můj klid ale velmi brzy přerušil ten štiplavý mráz a já si uvědomil, že jsem už dávno opustil vesnici. Abych řekl pravdu, nevím a nechápu, jak jsem se tam dostal. Najednou začalo hustě sněžit, ale já pokračoval v chůzi dál. Šel jsem stezkou, která mi už byla známá. I přesto, že jsem měl v živé paměti, co za podivnost se mi tam stala a dokonce přes varování toho starce, jsem šel dál….k tomu spálenému domu na okraji vesnice. Přestože se tam rychle kupil sníh, jsem kráčel velmi rychle, jako by mě hnala nějaká neviditelná síla.
Sněžilo tak silně, že jsem měl problém vidět na cestu, ale nezastavoval jsem, ani si nejsem jistý, zda-li bych vůbec mohl, kdybych chtěl zastavit. Netrvalo to dlouho a já jsem něco zahlédl v dálce. Světlo nebo jsem si alespoň v tu dobu myslel, že to bylo jen obyčejné světlo. Brzy jsem poznal, že jsem neměl tak úplně pravdu. Když jsem se konečně přiblížil k jezeru, uviděl jsem to. Nemohl jsem tomu uvěřit, ale přede mnou hořel ten dům….ten dům, ze kterého se teď ozýval dětský pláč a křik. Ne však nadlouho. Nemohl jsem se pohnout, tahle odporná podívaná avšak doprovázena dalším zvukem. Zdálo se mi jako by někdo zpíval….dětská ukolébavka, teď když nad tím tak přemýšlím, musela to být dětská ukolébavka. Najednou jsem sebou nedobrovolně škubnul a spatřil ji. Na hladině jezera se vznášelo bezvládné tělo ženy. Nebyl jsem schopen od ní odpoutat zrak. Nemohl jsem pohnout nohama, připadalo mi to jako by mě někdo železným stiskem držel a nechtěl mě pustit. A pak to přišlo. Z ničeho nic se tělo z hladiny vzedmulo a nelidskou rychlostí se rozletělo proti mně. Jakmile do mě ta žena narazila, zamlžil se mi zrak a já cítil, jak pomalu ztrácím vědomí. Předtím než jsem však úplně upadl do mdlob, jsem něco uslyšel, smích, který mě bude strašit do konce mého života. Byl to chladný a zlověstný smích mladého muže, ale přesto se mi zdál tak, tak….špinavý…nelidský…až démonický….
Když jsem se probral, bylo vše, tak jak jsem si to pamatoval z minulého dne. Dům byl spálený na popel, jezero bylo zase stejné jako předtím. To mi však nijak nepomohlo. Znovu se mi začala vracet myšlenka toho, že jsem se zbláznil a to, co se tu právě událo, bylo pouhým výplodem mé choré mysli. Z ničeho nic jsem uslyšel vytí. Nedaleko za domem stáli tři vlci. Dva šedí a jeden bílý, toho jsem si málem kvůli tomu sněhu ani nevšimnul. Dívali se mým směrem a já v tu chvíli, kdy se rozběhli, dokázal slyšet vlastního srdce. Chtěl jsem se rozběhnout, ale prostě jsem nedokázal svým nohám poručit, aby se daly do pohybu. Když se ke mně smečka přiblížila, zavřel jsem oči a s výkřikem jsem spadl na kolena. A pak….
Pak nic…Chvíli jsem zůstal se zavřenýma očima ve stejné pozici, až když jsem za sebou najednou uslyšel kroky, tak jsem oči konečně otevřel. Ta tři zvířata seděla poslušně přede mnou a dívala se na muže, který se objevil vedle mě. Byl docela mladý, jeho černé vlasy jen více pak zdůrazňovaly, jak strašlivě byl bledý.
"Jste v na místě, kde se stala velká tragédie. Neměl byste tu hulákat." Mluvil, aniž by se na mě podíval, jeho pohled byl totiž zafixovaný na jeho "mazlíčky".
"T-t-to jsou…."
"Vlci…ne jen psi." Jakmile to dořekl, přešel pomalu k tomu bílému prostřednímu psovi, ale z ostatních pořád nespouštěl zrak. Najednou se k bílému sklonil a strčil mu do tlamy ruku. Tou volnou rukou pak zamával a ostatní psy se zvedli a odběhli pryč. Jakmile byli v nedohlednu, se na mě ten muž podíval a pronesl: "Vidíte, není se třeba bát těchto dětí noci." Na obličeji se mu objevil široký úsměv a já mohl zahlédnout dvojici neobvykle dlouhých špičáků.
"C-co jste to řekl?"
"Nic!" řekl to drsně, přísně, jako by si chtěl vydobýt mou pozornost a respekt. Vzdálil se od psa a rychle se ke mně a nastavil mi ruku, aby mi pomohl vstát.
"Děkuju…kdo vlastně ale jst…."
"Ticho." Řekl to tiše, ale zároveň takovým způsobem, který by utišil i rozvášněný dav. Pohlédl mi do očí a já v tu chvíli cítil, jak se celý třesu. Opět jsem ztratil kontrolu nad svým tělem.

Muž se tiše pousmál a promluvil: "Budeš tak hodný a zavedeš mě na místo, kde přebýváš." Nebyla to otázka, prostě mi to řekl a co bylo horší, já prostě je kývl a vydal se směrem do hostince….

Část 5.

14. ledna 2017 v 22:08 | Nikolas |  Děti nočních hrůz
11.12. 3:33 Zapsáno do deníku
Nedokážu si ani pořádně vysvětlit, co se tady ani vlastně teď děje. Nejsem schopen nebo spíš ani ochoten přiznat, že by tohle mohlo být skutečné. Nemůžu spát, nemůžu ani pořádně myslet. Ale co je snad nejhorší, nemohu se ani nikomu svěřit, však by si mysleli, že jsem se už opravdu asi zbláznil.
….to, co se stalo Honzovi a teď ještě tohle….Asi jsme udělali něco, co jsme dělat neměli. Objevili jsem někoho ne něco, co bych ještě před pár dny považoval ta pouhé výplody fantazie……Nesmím tomu podlehnout…musím se uklidnit.
Ještě že mi vrátili můj deník, je to jediná možnost, jak se "někomu" svěřit, jak si konečně nějak ulevit. Snad to teda pomůže- začnu naprosto od začátku…..
Probudil jsem včera ráno docela brzo, když jsem se rozhlédl po pokoji, uviděl jsem Libora, jak spí a tak jsem si řekl, že bych toho mohl využít a nepozorovaně vypadnout z místnosti, aniž bych se musel bát, že budu prozrazen…Jenže, když jsem začal hledat svůj deník, nemohl jsem ho nikde najít, pod postelí nebyl, v mých věcech schovaný taky nebyl a mě se pomalu začalo dělat úzko. Nelíbila se mi myšlenka toho, že zápisy s mými myšlenkami, pocity a starostmi by si mohl někdo jen tak přečíst. Ještě chvíli jsem prohledával své věci, ale nakonec jsem to vzdal a usoudil, že v pokoji nejspíš nebude. Pak mě napadlo, že bych se zkusil zeptat majitelky, jestli při úklidu náhodou někde neviděla. Rychle jsem se tedy oblékl a šel se podívat k recepci, jestli ji tam snad nenajdu. Místo majitelky jsem tam však uviděl někoho jiného.
"To snad ne! Ten tu fakt chyběl!" pomyslel jsem si, když jsem spatřil před vchodovými dveřmi toho starce. Když mě uviděl, jen se slabě pousmál, avšak mi víc pozornosti nevěnoval, ani mi neodpověděl, když jsem ho pozdravil. Místo toho však pomalu přešel k tomu česneku, který zde byl pověšený a potěžkal si jej. Chvíli jsem na něj jen prostě zíral, nejsem si jistý, jak dlouho jsem tam tak ztuhle stál, ale já po celou tu dobu modlil, ať ten chlap zmizí. Neměl jsem z něho moc dobrý pocit. Snad se není ani čemu divit-nezanechal moc dobrý první dojem, vlastně jsem si myslel, že mě chce zabít, když jsme se poprvé setkali. Teď když nad tím tak přemýšlím, tak to byl vlastně on, kdo nám pověděl o tom místě, kde žila ta mrtvá rodina a kde se nám s Honzou událo pár "zvláštních" věcí.
Nakonec však to ticho bylo prolomeno. Promluvil a mně ztuhla krev v žilách, když se na mě znovu podíval. Jeho pohled vyzařoval čirou nenávist, vypadal jako predátor, který se dívá na slabou a bezbrannou oběť….tak jsem se aspoň v tu dobu cítil.
"Některé věci, chlapče, by měly být ponechány o samotě a nikdo nikdo by neměl rušit jejich klid." Nevím proč, nemohl jsem odtrhnout pohled, nebyl jsem schopen ani nic říct. Jen jsem na něj prostě civěl.
Pak se narovnal, upravil se trochu a pomalým krokem se vydal ke dveřím. Když šáhnul na kliku a pomalu pootevřel dveře, se na mě ještě jednou podíval a chladným hlasem pronesl: "To ale tvůj kamarád již brzy pozná. Mrtví nemají rádi, když někdo ruší jejich pokoj." S těmi slovy se v podstatě se mnou "rozloučil" a zmizel pryč. Stál jsem nehybně na místě asi celých pět minut. Hlavou mi prolétávalo tisíce myšlenek. Chvíli jsem si myslel, že jsem se zcvokl, pak jsem byl přesvědčen, že to právě ten chlap se pomátl a pak nakonec jsem uvažoval nad možností toho, že to, co se včera událo, by mohlo být i skutečné…..
"Chlapče, je ti dobře?" z tohohle transu mě probudil hlas majitelky naší malé ubytovny . Uznávám, že jsem musel vypadat divně- byl jsem celý zpocený, zároveň jsem byl však bledý jak stěna.
"To nic….Jen jsem se vás chtěl zeptat, jestli jste náhodou…" nachvíli jsem se odmlčel a zkontroloval, zda-li jsme v místnosti sami.
"…jestli jste náhodou neviděla můj den…diář, někdy ho s sebou nosím…" nakonec jsem jí popsal, jak vypadá, ale ani mě to příliš nepřekvapilo, když mi potom sdělila, že žádný deník nenašla, ani neviděla.
Zanedlouho poté se podávala snídaně, právě tehdy jsem uviděl Honzu. Vypadal divně, jako by byl duchem nepřítomný. Když si s ním někdo chtěl popovídat, jen kýval nebo vrtěl hlavou, pokud už něco řekl, jednalo se o krátké a jednoduché věty. Nikdo si této změny v jeho chování nevšiml, přeci jenom nám učitelka řekla, že mu není moc dobře a že si pro něj přijedou jeho rodiče….Doufám, že tu budou brzy….snad se mu uleví, až zmizí z tohoto místa, to ale předháním….za chvíli to vysvětlím.
Celý den jsem nebyl ve své kůži. A pak přišlo tamto. Zjistil jsem, kdo "našel" můj deník.
Bylo už po obědě a já byl venku před hospodou. Díval jsem se na ten veliký strom uprostřed náměstí a přemýšlel jsem. Na chvíli jsem se dokázal aspoň trošičku uklidnit.
"Hej blbečku!" dopadl vedle mě kámen. Otočil jsem se a uviděl Libora, jak se objímá se svou holkou a blbě se na mě usmívá.
"Co chceš?!" vyprskl jsem na něj, neměl jsem zrovna náladu na nějaké hlouposti...Jenže…
"Dobrá otázka." Zamával něčím pravou rukou. Chvíli mi trvalo, než mi došlo, co drží.
"Co…Jak…" nebyl jsem schopen řeči.
"To sis opravdu myslel, že seš tak nenápadnej, že by si toho nikdo nevšiml?! Neboj se, ani jsem ho pořádně neotevřel. Možná ti ho dokonce i vrátím…" pousmál se. Ten parchant věděl, že mi na tom pitomým deníku záleží.
"Co chceš?" tentokrát jsem to řekl potichu a bohužel i dost poníženě.
"Dnes večer pohlídat, že mě a mé kamarády nebude nikdo vyrušovat při zábavě. Prostě jen půjdeš, kam půjdeme my, a budeš hlídat, jestli nikdo nejde…Učitelka se teď sice stará o toho druhého blbečka, ale já nechci nechat nic náhodě…Takže dnes večer, pokud nechceš, aby si všichni mohli…"
"Ne..Dobrá..kdy…"
"Někdo tě vyzvedne." Tím rychle ukončil náš rozhovor a zanechal mě tam jen v ještě větším uzlíčku zmatení a strachu.

POZNÁMKA AUTORA: Další slíbené pokračování bude vydáno zítra :D

-zpoždění-

7. ledna 2017 v 22:11 | Nikolas |  Děti nočních hrůz
Moc moc moc se omlouvám, ale kvůli tomu, že mi není zrovna není dobře nejsem schopen teď něco kloudného napsat a tak chci touhlo zprávou napsat, že tuto sobotu nic nevyjde, ale plánuji, že příští sobotu toho napíši více.